Ruimte om te groeien

Opvang

Peuters

2 tot 4 jaar

Schoolkinderen

4 tot 13 jaar

‘We heten niet voor niets SpelenderWijs.’

Kinderen krijgen bij ons alle ruimte om te spelen, te leren en te groeien. We kijken goed naar wat het kind kan en prijzen dat. Zelfvertrouwen en weerbaarheid worden hierdoor groter. En iets moeilijks doen, gaat dan ineens makkelijker.

Wat vinden wij belangrijk?

onderzoeken en spelen stimuleren

kinderen in contact brengen met andere kinderen

ondersteunen bij de individuele en sociale ontwikkeling

een fysiek en emotioneel veilige omgeving bieden

We baseren ons handelen op de overtuiging dat elk kind de moeite waard is. Aandacht, acceptatie en gezien worden leiden ertoe dat kinderen zich prettig en gewaardeerd voelen. Er is ruimte voor elk kind, ieder met een eigen ontwikkeling met een eigen manier en tempo. We creëren een omgeving die kinderen motiveert om zich verder te ontwikkelen en op meer dan alleen op cognitief gebied. Autonomie en welbevinden zien we als pijlers voor een goede en gezonde ontwikkeling van kinderen. We willen bijdragen aan het groeien en bloeien van kinderen zodat zij met een positief zelfbeeld en zelfvertrouwen in de wereld komen te staan.

Het woord ‘samen’ is veelzeggend voor onze aanpak. Naast de individuele aandacht voor kinderen zijn we erop gericht om kinderen te leren om op een goede manier met elkaar om te gaan. Onze verbondenheid aan het openbaar onderwijs betekent dat we ook binnen de kinderopvang kinderen leren om rekening te houden met verschillen en andere culturen en overtuigingen te respecteren.

Waar kunt u ons vinden?