Onze organisatie

Raad van Toezicht

Stichting Spelenderwijs maakt onderdeel uit van Bestuurstichting IJsselgraaf – SpelenderWijs. Bestuur en toezicht worden ingevuld door:

College van Bestuur

Het College van Bestuur is belast met het dagelijks bestuur van de organisatie.

cvb-ijsselgraaf.jpg

Petra Krajenbrink

voorzitter CvB

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt er toezicht op dat het door het College van Bestuur gevoerde beleid bijdraagt aan het realiseren van het statutaire doel van de organisatie. De Raad bestaat uit vijf personen.

jaap-blok.jpg

Jaap Blok

voorzitter RvT

ijssel-image-001.jpg

Mascha Schnitzler

lid

Hans-Scheinck.jpg

Hans Scheinck

lid

ijsselgraaf-gmr-001.jpg

Erik van Ginkel

lid

ijsselgraaf-rvt-5.jpg

Chantal Groot Kormelink

lid