Bruto tarieven Peuterspeelgroep

Het uurtarief voor de peuteropvang bedraagt per 1 januari 2019: € 8,02

Peuterspeelgroeparrangement
Alle peuters komen twee dagdelen van 3,5 uur = 7 uur per week. Peuters die extra ondersteuning nodig hebben bij hun ontwikkeling, komen één of twee extra dagdeel/delen. Dit verschilt per gemeente en gebeurt altijd op verwijzing van het consultatiebureau. Aan dit 3e en/of 4e dagdeel zijn geen kosten verbonden.

Werkende ouders
Indien beide ouders werkzaam zijn komen zij met peuteropvang in aanmerking voor kinderopvangtoeslag via de belastingdienst.

Hoeveel kinderopvangtoeslag ontvangt u en wat zijn dan uw netto kosten?

Uw bijdrage per maand is afhankelijk van uw inkomen. Hoe lager uw inkomen, hoe meer toeslag u ontvangt en hoe lager uw netto kosten.

Hieronder vindt u een indicatie van de netto kosten per uur. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleent. U kunt eenvoudig zelf een proefberekening maken via de website van de belastingdienst:

Link pagina belastingdienst: https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/

Niet werkende ouders
De gemeenten waar onze peuterspeelgroepen gevestigd zijn, bieden gesubsidieerde peuteropvang voor kinderen van ouders die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag.

Er wordt gekeken naar het jaarinkomen en afhankelijk daarvan heeft de ouder een eigen maandelijkse bijdrage. Hiervoor geldt dezelfde tabel zoals hierboven of een vergelijkbare tabel.

Bruto tarieven Buitenschoolse opvang

Bruto uurtarief Buitenschoolse opvang 2019
Jaarpakket: 52 weken
Buitenschoolse opvang, inclusief vakantieopvang

Inclusief VSO (indien gewenst)

€ 7,20
Schoolweken pakketten: 40 weken
Voorschoolse opvang (VSO)    07.30 – 08.30 uur € 7,75
Naschoolse opvang (NSO)  tijdens de 40 schoolweken € 7,75
Vakantie opvang Vanaf 6 weken
Vakantieopvang    07.30 – 17.30 € 7,85
  Incidenteel
Incidentele opvang

Bijv. u heeft een contract voor 40 weken NSO en u wilt 1 week vakantieopvang erbij afnemen 

€ 8,40

Hierboven ziet u onze BSO pakketten voor 2019. U kunt kiezen voor een 52 weken pakket of voor losse pakketten. Als u minder opvanguren afneemt, stijgt het uurtarief.
Dit zijn de bruto tarieven per uur. Als u recht heeft op kinderopvangtoeslag, dan zal uw netto eigen bijdrage aanzienlijk minder zijn.

Hieronder vindt u een indicatie van de netto kosten per uur. Deze indicatie is berekend op basis van een jaarpakket 1 middag BSO inclusief vakantieopang = 23 uur per maand. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleent.

Het kan voor u van belang zijn om uit te rekenen met welk pakket u het voordeligst uit bent. Via onderstaande link naar de site van belastingdienst kunt u zelf een proefberekening maken.

Link pagina belastingdienst: https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/

Wij informeren u graag wat bovenstaande tarieven voor u betekenen en welk aanbod het beste past bij uw opvangbehoefte. Als u uw kind(eren) wilt aanmelden voor de peuteropvang en/of de buitenschoolse opvang of als u meer informatie wilt over onze opvangmogelijkheden en onze tarieven, dan kunt u contact opnemen met ons via telefoonnummer 088-9904477 of via de e-mail stichtingspelenderwijs@novict.com, graag lichten wij onze tarieven toe of maken voor u een proefberekening. Ook als u samen met uw kind een keertje wilt komen kijken op 1 van onze kinderopvanglocaties dan horen wij dit graag. U bent van harte welkom!