Bruto tarieven Peuterspeelgroep

Het uurtarief voor de peuteropvang bedraagt per 1 januari 2021: € 8,46

Peuterspeelgroeparrangement

Alle peuters komen minimaal twee dagdelen van 4 uur = 8 uur per week. Peuters die extra ondersteuning nodig hebben bij hun ontwikkeling, komen twee extra dagdelen. Dit gebeurt altijd op verwijzing van het consultatiebureau. Aan dit 3e en 4e dagdeel zijn kosten verbonden die volledig door de gemeente worden vergoed.

Er zijn twee mogelijkheden met betrekking tot bekostiging van de Peuteropvang:

1) Aanvragen kinderopvangtoeslag voor werkende of studerende ouders.

Indien beide ouders werkzaam zijn of studeren, komen zij voor de kosten van de peuteropvang in aanmerking voor kinderopvangtoeslag via de belastingdienst.

Hoeveel kinderopvangtoeslag ontvangt u en wat zijn dan uw netto kosten?
Uw bijdrage per maand is afhankelijk van uw inkomen. Hoe lager uw inkomen, hoe meer toeslag u ontvangt en hoe lager uw netto kosten. U ontvangt van ons een bruto factuur die u dient te voldoen nadat u de kinderopvangtoeslag van de belastingdienst heeft ontvangen. Hieronder vindt u een indicatie van de netto kosten per uur bij een aanbod van twee dagdelen a 4 uur per week, op basis van 40 weken per jaar = 27 uur per maand. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

U kunt eenvoudig zelf een exacte proefberekening maken via de website van de belastingdienst:

Link pagina belastingdienst: https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/

Gezamenlijk belastbaar inkomen
Bruto uurprijs
Netto 1e kind
Netto 2e kind
€ 20.000
€ 8,46
€ 0,34
€ 0,34
€ 35.000
€ 8,46
€ 0,80
€ 0,46
€ 50.000
€ 8,46
€ 1,41
€ 0,46
€ 65.000
€ 8,46
€ 2,16
€ 0,60
€ 80.000
€ 8,46
€ 2,93
€ 0,80
€ 95.000
€ 8,46
€ 3,89
€ 0,99

2) Niet werkende ouders

De gemeenten waar onze peuterspeelgroepen gevestigd zijn, bieden gesubsidieerde peuteropvang voor kinderen van ouders die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag. Er wordt gekeken naar het jaarinkomen en afhankelijk daarvan heeft de ouder een eigen maandelijkse bijdrage. Hiervoor geldt dezelfde tabel zoals hierboven of een vergelijkbare tabel. In deze situatie ontvangt u van ons een netto factuur die u dient te voldoen, de resterende kosten worden rechtstreeks door de gemeente aan SpelenderWijs vergoed.

Bruto tarieven Buitenschoolse opvang

Bruto uurtarief Buitenschoolse opvang SpelenderWijs IJsselgraaf
2021
Jaarpakket 52 weken:
Buitenschoolse opvang, inclusief 12 weken vakantieopvang
Optie: Inclusief studiedagen en/of VSO
€ 7,60
Jaarpakket 46 weken:
Buitenschoolse opvang, inclusief 6 weken vakantieopvang
Optie: Inclusief studiedagen en/of VSO
€ 7,95
Jaarpakket 40 weken:
Naschoolse opvang (NSO) tijdens de 40 schoolweken
Optie: Inclusief studiedagen en/of VSO
€ 8,18
Incidentele opvang
Losse uren VSO of bijvoorbeeld: u heeft een contract voor
40 weken NSO en u wilt losse (vakantie)dagen erbij afnemen
€ 9,00

Hierboven ziet u onze BSO-pakketten voor 2021. Bij alle bovenstaande pakketten kunt u een
Alle-studiedagen-inclusief arrangement toevoegen tegen het uurtarief waarop u basispakket gebaseerd is. Op deze dagen biedt SpelenderWijs IJsselgraaf een BSO dag van 8.00 – 14.00 uur waardoor u geen enkele studiedag voor alternatieve opvang hoeft te zorgen en u bent zeker van een gezellige BSO dag voor uw kind(eren).

Hoeveel kinderopvangtoeslag ontvangt u en wat zijn dan uw netto kosten?
Als u minder opvanguren afneemt, stijgt het uurtarief. Dit zijn de bruto tarieven per uur. Als u recht heeft op kinderopvangtoeslag, dan zal uw netto eigen bijdrage aanzienlijk minder zijn. Hieronder vindt u een indicatie van de netto kosten per uur. Deze indicatie is berekend op basis van een jaarpakket van 52 weken 1 middag BSO inclusief vakantieopvang = 23 uur per maand. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Gezamenlijk belastbaar inkomen
Bruto uurprijs
Netto 1e kind
Netto 2e kind
€ 20.000
€ 7,60
€ 0,30
€ 0,30
€ 35.000
€ 7,60
€ 0,72
€ 0,41
€ 50.000
€ 7,60
€ 1,27
€ 0,41
€ 65.000
€ 7,60
€ 1,94
€ 0,54
€ 80.000
€ 7,60
€ 2,63
€ 0,72
€ 95.000
€ 7,60
€ 3,50
€ 0,90

Het kan voor u van belang zijn om uit te rekenen met welk pakket u het voordeligst uit bent. Via onderstaande link naar de site van de belastingdienst kunt u zelf een proefberekening maken.

Link pagina belastingdienst: https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/

Wij informeren u graag wat bovenstaande tarieven voor u betekenen en welk aanbod het beste past bij uw opvangbehoefte. Als u uw kind(eren) wilt aanmelden voor de peuteropvang en/of de buitenschoolse opvang of als u meer informatie wilt over onze opvangmogelijkheden en onze tarieven, dan kunt u contact opnemen met ons via telefoonnummer 088-9904477 of via de e-mail stichtingspelenderwijs@novict.com.

Graag lichten wij onze tarieven toe of maken voor u een proefberekening. Ook als u samen met uw kind een keertje wilt komen kijken op 1 van onze kinderopvanglocaties dan horen wij dit graag.

U bent van harte welkom!