Bruto tarieven Peuterspeelgroep

Het uurtarief voor de peuteropvang bedraagt per 1 januari 2020: € 8,17

Peuterspeelgroeparrangement gemeenten Doetinchem en Bronckhorst

Alle peuters komen twee dagdelen van 4 uur = 8 uur per week. Peuters die extra ondersteuning nodig
hebben bij hun ontwikkeling, komen twee extra dagdelen. Dit gebeurt altijd op verwijzing van het
consultatiebureau. Aan dit 3 e en 4 e dagdeel zijn kosten verbonden die volledig door de gemeente
worden vergoed.

Peuterspeelgroeparrangement gemeente Doesburg

Alle peuters komen twee dagdelen van 3,5 uur = 7 uur per week. Peuters die extra ondersteuning
nodig hebben bij hun ontwikkeling, komen één of twee extra dagdelen. Dit gebeurt altijd op verwijzing
van het consultatiebureau. Aan deze extra dagdelen zijn kosten verbonden die volledig door de
gemeente worden vergoed.

Er zijn twee mogelijkheden met betrekking tot bekostiging van de Peuteropvang:

1) Aanvragen kinderopvangtoeslag voor werkende of studerende ouders

Indien beide ouders werkzaam zijn of studeren, komen zij voor de kosten van de peuteropvang in
aanmerking voor kinderopvangtoeslag via de belastingdienst.

Hoeveel kinderopvangtoeslag ontvangt u en wat zijn dan uw netto kosten?

Uw bijdrage per maand is afhankelijk van uw inkomen. Hoe lager uw inkomen, hoe meer toeslag u
ontvangt en hoe lager uw netto kosten. U ontvangt van ons een bruto factuur die u dient te voldoen
nadat u de kinderopvangtoeslag van de belastingdienst heeft ontvangen.

Hieronder vindt u een indicatie van de netto kosten per uur bij een aanbod van twee dagdelen a 4 uur
per week, op basis van 40 weken per jaar = 27 uur per maand. Hieraan kunnen geen rechten worden
ontleend.

U kunt eenvoudig zelf een exacte proefberekening maken via de website van de belastingdienst:

https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/

2) Niet werkende ouders

De gemeenten waar onze peuterspeelgroepen gevestigd zijn, bieden gesubsidieerde peuteropvang
voor kinderen van ouders die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag.
Er wordt gekeken naar het jaarinkomen en afhankelijk daarvan heeft de ouder een eigen maandelijkse
bijdrage. Hiervoor geldt dezelfde tabel zoals hierboven of een vergelijkbare tabel. In deze situatie
ontvangt u van ons een netto factuur die u dient te voldoen, de resterende kosten worden rechtstreeks
door de gemeente aan SpelenderWijs vergoed.

Bruto tarieven Buitenschoolse opvang

Bruto uurtarief Buitenschoolse opvang2020
Jaarpakket:52 weken

Buitenschoolse opvang, inclusief vakantieopvang

Inclusief VSO (indien gewenst)

€ 7,35
Schoolweken pakketten:40 weken
Voorschoolse opvang (VSO)    07.30 – 08.30 uur€ 7,90
Naschoolse opvang (NSO)  tijdens de 40 schoolweken€ 7,90
Vakantie opvangVanaf 6 weken
Vakantieopvang    07.30 – 17.30€ 8,00
 Extra opvang naast bestaande overeenkomst

Extra opvang naast bestaande overeenkomst

Bijv. u heeft een contract voor 40 weken NSO en u wilt 1

week vakantieopvang erbij afnement

€ 8,55

Hierboven ziet u onze BSO pakketten voor 2020. U kunt kiezen voor een 52 weken pakket of voor
losse pakketten. Als u minder opvanguren afneemt, stijgt het uurtarief.
Dit zijn de bruto tarieven per uur. Als u recht heeft op kinderopvangtoeslag, dan zal uw netto eigen
bijdrage aanzienlijk minder zijn.

Hieronder vindt u een indicatie van de netto kosten per uur. Deze indicatie is berekend op basis van
een jaarpakket 1 middag BSO inclusief vakantieopvang = 23 uur per maand. Hieraan kunnen geen
rechten worden ontleend.

Het kan voor u van belang zijn om uit te rekenen met welk pakket u het voordeligst uit bent. Via onderstaande link naar de site van belastingdienst kunt u zelf een proefberekening maken.

https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/

Wij informeren u graag wat bovenstaande tarieven voor u betekenen en welk aanbod het beste past bij uw opvangbehoefte. Als u uw kind(eren) wilt aanmelden voor de peuteropvang en/of de buitenschoolse opvang of als u meer informatie wilt over onze opvangmogelijkheden en onze tarieven, dan kunt u contact opnemen met ons via telefoonnummer 088-9904477 of via de e-mail stichtingspelenderwijs@novict.com, graag lichten wij onze tarieven toe of maken voor u een proefberekening. Ook als u samen met uw kind een keertje wilt komen kijken op 1 van onze
kinderopvanglocaties dan horen wij dit graag. 

U bent van harte welkom!