[fusion_builder_container hundred_percent=”no” hundred_percent_height=”no” hundred_percent_height_scroll=”no” hundred_percent_height_center_content=”yes” equal_height_columns=”no” menu_anchor=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_position=”center center” background_repeat=”no-repeat” fade=”no” background_parallax=”none” enable_mobile=”no” parallax_speed=”0.3″ video_mp4=”” video_webm=”” video_ogv=”” video_url=”” video_aspect_ratio=”16:9″ video_loop=”yes” video_mute=”yes” video_preview_image=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” margin_top=”” margin_bottom=”” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=””][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_5″ layout=”1_5″ spacing=”” center_content=”no” link=”” target=”_self” min_height=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_position=”left top” background_repeat=”no-repeat” hover_type=”none” border_size=”0″ border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” last=”no”][/fusion_builder_column][fusion_builder_column type=”3_5″ layout=”3_5″ spacing=”” center_content=”no” link=”” target=”_self” min_height=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_position=”left top” background_repeat=”no-repeat” hover_type=”none” border_size=”0″ border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=”” dimension_margin=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” last=”no”][fusion_title margin_top=”50px” margin_bottom=”25px” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” size=”1″ content_align=”left” style_type=”single solid” sep_color=”#089bd9″]

Vrijwilligersbeleid

[/fusion_title][fusion_text]

INLEIDING

Voor u ligt het vrijwilligersbeleid van Stichting SpelenderWijs IJsselgraaf. Met dit beleidsplan worden de rechten en plichten van vrijwilligers vastgesteld. Hierdoor ontstaat er helderheid omtrent de inzet van vrijwilligers. We willen hiermee duidelijkheid geven aan zowel beroepskrachten als vrijwilligers over hoe met vrijwilligers wordt gewerkt in de organisatie. Tevens is het beleid ter voorkoming van onduidelijkheid, wrijving, conflicten en ongelijke behandeling tussen vrijwilligers. Dit beleid is tevens bedoeld als stimulans voor vrijwilligers en daarmee ter optimalisering van hun inzet voor het doel van de organisatie.

De minimumeisen waar het beleid voor een op de peuterspeelzaal werkzame vrijwilliger aan dient te voldoen, is vastgelegd in de Wet kinderopvang en het Convenant Kwaliteit Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

DEFINITIES

Vrijwilliger: Degene die structureel al dan niet tegen een vrijwilligersvergoeding op regelmatige, niet incidentele basis werkzaam is in de kinderopvang en is belast met verzorging, opvoeding en bijdrage aan ontwikkeling van kinderen

Houder: Degene aan wie een onderneming als bedoeld in de Handelsregisterwet 2007 toebehoort en die met die onderneming een kindercentrum, gastouderbureau of een peuterspeelzaal exploiteert.

Hij: Waar gesproken wordt over hij, kan zowel hij als zij van toepassing zijn.

Kinderopvang: Verzamelnaam voor kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaalwerk en gastouderopvang.

Leidinggevende: De persoon binnen de kinderopvangorganisatie die leiding geeft aan een of meer beroepskrachten.

Beroepskracht: De beroepskracht die binnen de kinderopvangorganisatie werkzaam is en die in dit verband aan kinderen zorg, begeleiding of een andere wijze van ondersteuning biedt. Hieronder vallen in ieder geval de pedagogisch medewerker, peuterspeelzaalleidster, flexwerker, zelfstandige zonder personeel (zzp’er), gedragswetenschapper, leidinggevende, bemiddelingsmedewerker, directie.

DEFINITIE VAN VRIJWILLIGERSBELEID

Vrijwilligerswerk wordt gedefinieerd als werk dat onverplicht, onbetaald en met regelmaat wordt verricht binnen onze peuterspeelzalen. Vrijwilligerswerk is geen verplichting, maar het is niet vrijblijvend. Vrijwilligers verrichten aanvullende werkzaamheden, direct of indirect ten behoeve van de peuters. De vrijwilligerswerk is een ondersteuning van het werk dat verricht wordt door de beroepskrachten, maar is geen vervanging ervan.

VISIE OP VRIJWILLIGERSWERK

Het werken met vrijwilligers is een bewuste keuze. Vrijwilligers maken de maatschappelijke betrokkenheid van de lokale samenleving met de doelstellingen en activiteiten van ons zichtbaar en tastbaar. Vrijwilligers staan midden in de samenleving en verschaffen ons informatie en signalen over wat er bij de mensen leeft. Vrijwilligers hebben kennis en vaardigheden die goed van pas komen voor onze organisatie. Daarnaast staan vrijwilligers veelvuldig in contact met het publiek en maken onze organisatie daarmee ook zichtbaar in de samenleving.

POSITIE VAN DE VRIJWILLIGERS

De vrijwilliger werkt altijd onder aansturing van een beroepskracht. De beroepskracht coördineert de werkzaamheden van de vrijwilliger en draagt de eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering van de activiteiten en dienstverlening. De verantwoordelijkheid voor het vaststellen, jaarlijks evalueren en bijstellen van het vrijwilligersbeleid ligt bij de directeuren van de peuterspeelzalen.

Gedragscode beroepskrachten

De beroepskrachten van de Stichting SpelenderWijs IJsselgraaf hebben vaak en veelvuldig contact met vrijwilligers. Onze organisatie hecht grote waarde aan haar vrijwilligers en ziet graag dat vrijwilligers zich serieus genomen voelen door de beroepskrachten. Om een eenduidige houding te bepalen tegenover de vrijwilligers is het een goede zaak om een aantal spelregels op te stellen voor het werken met vrijwilligers. De beroepskrachten zijn hiervan op de hoogte en houden zich hier zoveel mogelijk aan.

De beroepskrachten van Stichting SpelenderWijs IJsselgraaf zorgen voor een goede service aan vrijwilligers door:

De beroepskrachten laten hun waardering blijken door:

De beroepskrachten zijn zich overigens bewust van het feit dat vrijwilligers hun werkzaamheden soms buiten de reguliere kantooruren verrichten en houden daar zoveel mogelijk rekening mee. Zo nodig en incidenteel zijn de beroepskrachten bereid hun werktijden aan te passen.

Vrijwilligers kunnen bij Stichting SpelenderWijs IJsselgraaf rekenen op:

PROFIEL VRIJWILLGER

In dit onderdeel wordt nader ingegaan op wie als vrijwilliger bij Stichting SpelenderWijs IJsselgraaf werkzaam kan zijn. Vrijwilligers spelen een belangrijke rol bij de uitvoering van de volgende viertal competenties, zoals verwoord in de Wet Kinderopvang, van Stichting SpelenderWijs IJsselgraaf:

Een vrijwilliger dient aan onderstaand profiel te voldoen:

TAAKOMSCHRIJVING VRIJWILLIGER

In dit hoofdstuk gaan wij nader in op de taakomschrijving van de vrijwilliger.

Tijdens de openingstijden van de peuterspeelzaal en in de middaguren biedt de vrijwilliger de beroepskracht ondersteuning door te helpen met het groepswerk (de activiteiten op de speelzaal). De werkzaamheden kunnen bestaan uit bijvoorbeeld: met de kinderen meespelen, voorlezen aan een groepje kinderen, helpen bij het eten en drinken geven, helpen met verschonen, helpen met het maken van een werkje etc. Een en ander vindt altijd plaats in overleg met de verantwoordelijke beroepskracht en de activiteiten worden getoetst aan het pedagogisch beleidsplan. De vrijwilliger draagt geen verantwoordelijkheid voor de groep of het gebouw/de ruimte waarin de groep zich bevindt.

RECHTEN EN PLICHTEN VRIJWILLIGERS

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de rechten en plichten van de zogenoemde vrijwilligers. Dit zijn personen die onder de definitie van vrijwilliger vallen.

Voor alle afdelingen die deel uitmaken van Stichting SpelenderWijs IJsselgraaf geldt dat aan vrijwilligers de volgende mogelijkheden worden geboden:

Vrijwilligers werkzaam binnen Stichting SpelenderWijs IJsselgraaf verplichten zich:

RECHTEN EN PLICHTEN INCIDENTELE VRIJWILLIGERS

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de rechten en plichten van de zogenoemde ‘incidentele vrijwilligers’. Dit zijn personen die wel onder de definitie van vrijwilliger vallen, maar slechts op incidentele basis of projectmatig een taak op zich nemen. Als algemene richtlijn geldt dat deze personen zich op jaarbasis minder dan 50 uur ten behoeve van onze organisatie wensen in te zetten.

Voor alle afdelingen die deel uitmaken van Stichting SpelenderWijs IJsselgraaf geldt dat aan ‘incidentele vrijwilligers’ de dezelfde mogelijkheden worden geboden als vrijwilligers. Tevens hebben de ‘incidentele vrijwilligers’ dezelfde plichten als de andere vrijwilligers.

WERVING, SELECTIE- EN AANNAMEPROCEDURE

Dit hoofdstuk gaat in op de werving-, selectie- en aannameprocedure van vrijwilligers. Om kwaliteit in de organisatie te kunnen bieden is het belangrijk om over voldoende vrijwilligers te beschikken. Tevens moeten deze vrijwilligers aan het profiel vrijwilliger voldoen om hun taken aan te kunnen.

Aan de binnenkomst van een vrijwilliger gaat een wervings- en selectieprocedure vooraf. De werving- en selectieprocedure wordt systematisch aangepakt. Hiervoor is een wervings- en selectieplan opgesteld, zodat steeds volgens hetzelfde stappenplan vrijwilligers worden aangetrokken. De directeur van de peuterspeelzaal bereidt samen met een beroepskracht de werving en selectie voor.

vrijwilligersbeleid

Bron: borging vrijwilligersbeleid Civiq.

Werving

Spontaan aanbod van vrijwilligers komt steeds minder voor. De bereidheid om vrijwilligerswerk te doen neemt niet af, maar organisaties moeten wel meer moeite doen om vrijwilligers aan te trekken. Bij werving is het belangrijk geworden om het belang van de vrijwilliger als vertrekpunt te nemen en niet het werk en de organisatie. Om het aantal en de kwaliteit van vrijwilligers in stand te houden, dan wel uit te breiden, is een wervingsbeleid voor heel Stichting SpelenderWijs IJsselgraaf noodzakelijk.

Algemene wervingscriteria

In principe kan iedere inwoner uit de regio als vrijwilliger aan de slag, indien hij/zij bereidt en in staat is te voldoen aan de het profiel van een vrijwilliger bij Stichting SpelenderWijs IJsselgraaf.

Wervingsdoel

Checklist voor het maken van een wervingsdoel

Type vrijwilliger

Zie profiel vrijwilliger (hoofdstuk 6)

Wat is er te bieden?

Wat is je wervingsboodschap? De boodschap is de vertaling van je doelstelling naar de doelgroep. Essentieel bij elke werving is dat je bij het formuleren van de boodschap als het ware op de stoel van de doelgroep gaat zitten: even de wereld vanuit diens ogen bekijken. Probeer te achterhalen welke woordkeus hen aanspreekt, of welke normen en waarden in je doelgroep heersen. Pas dan kan je de juiste invalshoek en overtuigingskracht vinden om de ontvanger aan te zetten tot actie. Je kijkt dus naar de doelgroep en naar de informatie die de doelgroep zal aanspreken.

Voorbeeld:

Bent u op zoek naar:

Wij bieden u een prettige werkomgeving waarin u samen met de pedagogisch medewerker meewerkt aan de ontwikkeling van peuters.

Via welke weg kunnen we de vrijwilliger bereiken?

Een boodschap, zoals in hoofdstuk 10.5 genoemd, moet ook nog worden verzonden. En op zo’n manier dat het werkelijk binnenkomt bij de doelgroep. Daarvoor is een middel nodig en een kanaal. Een middel is dat wat de informatie draagt, bijvoorbeeld een poster, een folder, een sticker, of bijvoorbeeld dat wat je zegt in een gesprek. Een kanaal is de weg waarlangs die informatie gaat. (Die folder kan liggen bij het consultatiebureau, huis aan huis worden verspreid, op aanvraag verzonden, enz.) De keuze van het kanaal kan verschillen per doel.

Inschrijfformulier vrijwilligers

Via het inschrijfformulier (zie bijlage 2), kunnen vrijwilligers zich opgeven voor vrijwilligerswerk. Hierna wordt de vrijwilliger uitgenodigd en wordt er gekeken naar de mogelijkheden.

Overeenkomst vrijwilligerswerk

Bij de aanvang van vrijwilligerswerk van Stichting SpelenderWijs IJsselgraaf, worden er afspraken gemaakt, zodat er voor de vrijwilliger en Stichting SpelenderWijs IJsselgraaf duidelijkheid is over wat van elkaar verwacht kan worden. Het is geen (arbeids)overeenkomst in de zin van het Burgerlijk Wetboek. De afspraken worden gezamenlijk doorgesproken en door de projectverantwoordelijke van Stichting SpelenderWijs IJsselgraaf ondertekend. Ook de vrijwilliger wordt gevraagd deze te ondertekenen.

VERZEKERING

Er dient altijd een bevoegde beroepskracht tijdens de openingsuren van de peuterspeelzaal aanwezig te zijn. De collectieve ongevallenverzekering is afgesloten voor alle peuters, beroepskrachten en vrijwilligers. De verzekering geldt voor verblijf op de speelzaal, georganiseerde uitjes en het reizen heen en terug, volgens een directe weg. Voor de werknemers en vrijwilligers is er ook een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

BIJLAGE-1-overeenkomst-vrijwilligerswerk

BIJLAGE-2-Inschrijfformulier-vrijwilligers

LITERATUURLIJST

[/fusion_text][/fusion_builder_column][fusion_builder_column type=”1_5″ layout=”1_5″ spacing=”” center_content=”no” link=”” target=”_self” min_height=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_position=”left top” background_repeat=”no-repeat” hover_type=”none” border_size=”0″ border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=”” dimension_margin=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” last=”no”][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]